V každé době žili lidé, kteří upozorňovali na problematiku konzumace masa, mnozí i přímo hlásali nutnost bezmasé výživy. Zkusme se podívat na některé výroky o vegetariánství a ochraně zvířat od těchto osobností.

Lao-c’: “Buďte dobří k lidem, rostlinám i zvířatům. Lidi ani zvířata nepronásledujte, nepůsobte jim utrpení.”

Buddha: “Všichni tvorové chtějí žít šťastně, žádný se nechce potkat s neštěstím. Po celý život buďme pomocníky jiných. Každá bytost se vyhýbá trýzni, každému je život milý. Ztotožni se s každým tvorem, nikoho netrýzni a nezabíjej. Vegetariánství znamená ponořit se do proudu směřujícího k nirváně.”

Empedoklés: “Cožpak už neskončíte s tím strašlivým zabíjením? Nevidíte, že tou zaslepenou nevědomostí ničíte sami sebe?”

Horatius: “Měj odvahu být moudrým. Přestaň zabíjet zvířata a staň se vegetariánem. Kdo oddaluje počátek správného života, podobá se rolníkovi čekajícímu až vyschne řeka, aby mohl přejít.”

Ovidius: “Za časů, kterým říkáme zlaté, byly stromy plné ovoce, půda nám skýtala bohatství rostlin a člověk žil vegetariánsky, tudíž neměl ústa poznamenaná krví. Ptáci volně létali ve vzduchu, zajíc beze strachu kličkoval po mezi, ryby nebyly bezelstnými oběťmi lidí. Nikdy nečíhala zrada, nepanovala nespravedlnost, všude vládl mír. V časech, které přišly potom, strůjci zla opovržlivě haněli jednoduchou, čistou vegetariánskou stravu a nacpávali svá břicha pokrmy pocházejícími z mrtvol. Tehdy se lidé vydali na nesprávnou cestu.”

  Jarní sportování

František z Assisi: “Bůh si přeje, abychom stáli při zvířatech potřebují-li pomoc. V ohrožení má každá živá bytost právo na ochranu. Všechna pozemská stvoření cítí stejně jako my, všechna usilují o štěstí. Všechny živé bytosti milují, trpí a umírají jako my. Všechny články díla všemocného Stvořitele jsou si rovny, jsou to naši bratři.”

Leonardo da Vinci: “Věru je člověk králem zvířat, vždyť jeho ukrutnost přesahuje tu jejich. Žijeme ze smrti jiných, jsme jejich pohřebištěm. Už v mladém věku jsem se nadchl pro vegetariánství. Přijde čas, kdy budou lidé pohlížet na zabíjení zvířat stejně, jako dnes na zabíjení lidí.

Voltaire: “To otřesné krveprolévání, dnes a denně se odehrávající na jatkách a v našich domovech, se nám už nezdá být něčím zlým, naopak, považujeme tyto zvrácené ohavnosti za požehnání páně a v  modlitbách mu děkujeme za to vraždění. Může však být něco odpornějšího, než živit se masem mrtvol? Proč nezvolit vegetariánství?”

Benjamin Franklin: “Konzumace masa je nenápadná vražda.”

Albrecht von Haller: “Vegetariánská strava člověka plně uživí, prodlouží mu život a léčí nebo předchází nemocem krve.”

  Šperky , jóga a Bali jdou dohromady

Jean-Jacques Rousseau: “Chuť na maso není člověku dána přírodou, dokazuje to odpor dětí proti masitým pokrmům. Děti dávají přednost vegetariánství. Je nejvýš důležité nevymlouvat jim původní chutě a nenavádět je ke konzumaci mršin. “

Post by admin

Related post

Zdraví

Přemýšleli jste už o veganství?

Zdraví

Veganství jako životní styl

Zdraví

Jak souvisí vegetariánství s ochranou planety?

Comment(0)