Jedni si únor bez oslav svátku svatého Valentýna nedovedou ani představit, druzí ho zatracují pro jeho moderní komerční pojetí. Svátek všech zamilovaných má svou tradici zejména v anglosaských zemích. Dnes už se ale rozšířil po celém světě a to zejména právě ve své komerční formě.

Ať už budete den svatého Valentýna trávit se svou polovičkou, sledováním romantických filmů a pojídáním čokolády anebo ho prožijete, jako každý jiný den pojďte se s námi podívat, odkud tento kontroverzní svátek vlastně pochází.

Svatý Valentýn nebyl Američan

Zvláště odpůrce oslav dne zamilovaných možná překvapí, jak hluboko do historie původ svátku svatého Valentýna sahá, ba co víc, že svatý Valentýn byl Evropan.

Svatý Valentýn

Z různých pramenů vyplývá, že v období kolem poloviny února byl již před pátým stoletím našeho letopočtu slaven svátek připomínající dnešního 14. února. Oslavy prošly řadou proměn od oslav Panny Marie až po svátek Lupercalia. Právě v předvečer svátku Lupercalia měly mladé dívky vkládat lístky se svými jmény do takzvané urny lásky a chlapci si později losovali jejich jména. Dívka, kterou si vylosovali, se měla stát jejich milou na příští rok.

  Potěšte svou lásku valentýnským dárkem Lenovo

Ve třetím století našeho letopočtu pak vznikla legenda o knězi Valentýnovi, který i přes zákaz Claudia II, tehdejšího vládce Říma, oddával vojáky a jejich milé. Za své činy byl později vězněn a popraven právě 14. února. A proč se Římskému vládci nelíbilo, aby jeho vojáci měli manželky a zakládali rodiny? Z ryze praktických důvodů. Claudius II se obával, že se budou ženatí vojáci a otcové od rodin zdráhat zemřít v boji a nebudou za něj chtít bojovat s takovým nasazením.

Dnešní svátek svatého Valentýna se tedy nejspíše uchoval jako spojení obou těchto legend a jeho první oslavy mají počátky hluboko v Evropské historii. Přesto, stejně jako třeba Halloween, který má své kořeny taktéž na starém kontinentě, se uchytil spíše ve své pestré a zábavné komerční formě zejména v Anglii, Kanadě a USA.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

eKompetence.cz

StyleMag.cz

In-In.cz

Comment(0)