OBEZITA, celosvětový problém

Ve všech vyspělých státech světa se šíří obezita, jako nějaká epidemie. Smutné je, že jí lidé však nemají díky virům, ale díky vlastní pohodlnosti a hlouposti. Problematika nadváhy je všeobecně podceňována a možnosti dlouhodobé efektivní terapie nebývají plně využívány. Obezita se dělí na několik fází od mírné až po morbidní obezitu. S tím souvisí celá řada vážných zdravotních komplikací. Od problémů s pohybovým aparátem, depresí až po srdeční onemocnění, kdy nezřídka dochází na zástavu srdce.

Diagnóza E66 – obezita

Obezita byla dokonce zařazena do mezinárodního seznamu diagnóz pod číslem E66. Zdravotnická organizace jí od roku 1998 definuje, jako nadměrné množství tuku v těle. Přesto, že příčiny obezity se různí, v principu jde vždy o mnohem větší příjem energie, než je její výdej. Obezita zapříčiněná hormonální poruchou se týká pouze 1% případů. Nadměrná tělesná hmotnost způsobuje přetěžování pohybového aparátu, kloubů, páteře a další ortopedické potíže. Mimo jiné takový člověk trpí i metabolickou poruchou. Vzrůstá i pravděpodobnost cévních, srdečních onemocnění, cukrovka, neplodnost, větší výskyt zhoubných onemocnění, psychické problémy. Člověk trpící vysokou mírou obezity je zcela vyřazen z provozu kvalitního života. Většinou má rovněž oslabený imunitní systém a celou řadu dalších potíží.

  Posílení imunity snadno a rychle

Bez n+ízvu

Obezita nese sebou celou řadu rizik

Obezitu lze vnímat, jako chronické onemocnění, které sebou nese řadu rizik. Většinou bývá důsledkem kombinace genetických dispozic, špatných stravovacích návyků a mnohdy i latergií. U žen patří mezi rizikové období pro vznik nadváhy dospívání, těhotenství, mateřská dovolená a menopauza. To vše může být ještě podpořeno sedavým zaměstnáním, dlouhotrvajícím stresem, kdy se ženy léčí přejídáním. Když se připočte k tomu lenost, je neštěstí na světě. Jak bylo řečeno, je obezita nositelem mnoha zdravotních problémů a může dokonce komplikovat mnohdy i samotnou léčbu. Obezita kombinovaná s dalšími nemocemi, které jí logicky doprovázejí, prokazatelně snižuje délku života. Většinou se člověk jen těžko dostává z tohoto kolotoče, pokud to nechá zajít příliš daleko.

OBEZITA, celosvětový problém

Post by admin

Related post

Zdraví

Posílení imunity snadno a rychle

7 komentářů