Slyšeli jste už jméno Bert Hellinger? Pokud ne, tak vězte, že jde o tvůrce této metody, která se používá pro rozvoj osobnosti, sebepoznání a řešení osobních problémů. Nejdůležitější otázka, kterou je potřeba začít, zní: „K čemu mi mohou být rodinné konstelace dobré?“

Rodinné osudy se pravidelně opakují

Rodinné konstelace slouží jako metoda k nahlédnutí na příčiny vašich problémů a druhotně také k jejich řešení. Pracuje s předpokladem, že potýkáte-li se momentálně s nějakými komplikacemi, ať už v pracovním, partnerském nebo rodinném prostředí, je možné, že za nimi mohou stát skryté síly, které vychází z vaší rodinné historie a rodinných vztahů. Odhalit je je možné právě pomocí konstelace. Hraje si totiž s myšlenkou, že příběhy a vzorce chování se v jednotlivých rodinných osudech opakují. Stačí je tedy poznat, identifikovat příčinu a jí odstranění už může být snadným úkolem.

Je důležité zdůraznit, že tato terapie neslibuje stoprocentní účinek, ani to není jejím primárním cílem. Funguje na principu poznání. V konstelaci se dozvíte více o vašem rodinném systému, velmi pravděpodobně i to, co jste sami netušili, poznáte síly v něm působící a uvědomíte si, jaké má kdo ve vaší rodině postavení, jakého uznání v rámci rodiny může dosáhnout a jaké role mu z jeho postavení vyplývají. Právě získáním tohoto náhledu do vnitřních vztahů vašeho rodinného systému často dochází k odstranění onoho prvotního problému, s nímž jste systematickou konstelaci dorazili.

Co vás na konstelaci čeká?

Nyní přejděme k tomu, jak na všechny myšlenky, s kterými konstelace pracují, vlastně přijdete. Na kurzech rodinné konstelace pracujete pod vedením konsteláře a po boku dalších aktérů. Nejprve představíte svůj problém nebo motivaci, kterou jste pro účast na konstelaci měli, a ze skupiny účastníků si poté budete vybírat zástupce, kteří budou prezentovat role ve vaší rodině. S nimi poté budete na základě své intuice a svých pocitů pracovat, interagovat, přemisťovat je apod., což je proces, který vám pomůže utvořit si obraz o své rodině a přijít tak na příčinu vašich problémů. Možná, že se vám nyní vše zdá neuvěřitelné a jako něco, co u vás nemůže fungovat, dlouholeté zkušenosti však hovoří opačně. Pokud tedy trpíte nějakým problémem, na jehož příčinu nemůžete přijít nebo si chcete jen ujasnit myšlenky v hlavě, neváhejte dorazit a uvidíte, že po první konstelaci vás skepse přejde.

Post by admin

Comment(0)