V minulosti se za doučování stydělo mnoho dětí i rodičů. Docházka na doučování patřila spíše k posměškům a nálepkování slabších žáků. Dnes je trend naprosto opačný. Doučování žáků se stalo naprosto běžnou službou, kterou využívá čím dál více rodin. A není to dáno horší kvalitou školní výuky či nedokonalostí žáků. Za doučováním stojí především zodpovědný přístup k budování pevných vědomostních základů, které jsou stěžejní pro navazující vzdělání.

Doučování matematiky a fyziky prohlubuje znalosti

Zatímco v minulých dekádách chodili na doučování matematiky, fyziky a jazyků žáci, kteří doháněli školní výuku, dnes doučování především slouží k  prohloubení znalostí, řádnému procvičení a perfektnímu ovládnutí probíraného učiva. Díky tomu si žáci učivo lépe osvojí a zafixují.  

To potvrzují i slova specialisty na mimoškolní vzdělávání.  „Naše kurzy doučování navštěvují žáci a studenti, kteří se chtějí doučit problematickou látku a také upevnit a hlavně prohloubit získané znalosti ze školy,“ vysvětluje Milan Šťastný, majitel 2+2 školy matematiky a jazykového centra BeHappy v Českých Budějovicích a v Plzni.  A právě na silných a stabilních základech mohou žáci dále stavět při studiu na gymnáziích a středních školách.

Vzdělávací centra poskytují individuální přístup

V doučovacích kurzech se také zásadně liší přístup vyučujících, pro které není doučování pouhou prací, ale především posláním a radostí. Výuka klade důraz na individuální přístup a přátelskou atmosféru. “Doučování v 2+2 škole matematiky vedou zkušení lektoři, které práce baví a naplňuje. Zároveň se snažíme o přátelský a otevřený přístup, jenž dětem pomáhá v koncentraci,“ říká Milan Šťastný, který několik let úspěšně rozvíjí doučování matematiky v Plzni a Českých Budějovicích.

Přínosem pro žáky jsou malé výukové skupinky. Díky tomu má lektor více prostoru pro individuální vysvětlování a nastavení rozdílné úrovně výuky. Oproti školám a soukromým kurzům je vzdělávací instituce 2+2 škola matematiky o několik kroků napřed. Rodiče mají například přehled o prospěchu dětí díky Online kartě žáka, do které lektoři zapisují poznámky z hodin.

Výuka jazyků v novém jazykovém centru BeHappy

Součástí plzeňské i českobudějovické 2+2 školy matematiky bylo také doučování českého jazyka, angličtiny, němčiny či francouzštiny. Od letošního září je výuka jazyků vyčleněna do nového jazykového centra BeHappy, které rovněž vede Milan Šťastný.

Rozdělení výuky matematiky a fyziky od jazyků bylo logickým krokem k zefektivňující řízení kurzů. Pro děti a jejich rodiče se ale nic podstatného nemění. Jak doučování matematiky, tak i výuka cizích jazyků zůstává v Plzni i Českých Budějovicích na svých místech,“ dodává majitel jazykového centra BeHappy Milan Šťastný.

Dejte dětem pevné základy vzdělání

Závěrem nezbývá než dodat, že mimoškolní výuka je dobrou cestou, jak dát svým dětem pevné základy pro budoucí studia na středních školách, gymnáziích i univerzitách. Pobočky 2+2 školy matematiky a jazykového centra BeHappy naleznete v Českých Budějovicích a v Plzni. V Českých Budějovicích se nachází velké vyučující centrum na ulici Lannova tř. 205/16. V Plzni jsou učebny jazyků i matematiky umístněny ve čtvrtích Slovany a Doubravka. Více o úspěších 2+2 školy matematiky se dočtete v článku 2+2 škola matematiky slaví úspěchy svých žáků.

Doučování, 2+2 škola matematiky

Post by admin

Comment(0)