Jako každý rok v dubnu se řeší zápis do mateřské školky. Mnoho rodičů řeší do jaké školky dítě umístit, zda zvolí soukromou či státní školku. Jak vypadá zápis do mateřské školky a co děti i rodiče čeká?

Zápis do mateřské školky

Při výběru mateřské školky si všímejte nejen toho, jaké zařízení a hračky ve školce jsou, ale také zda je školka zapojena do nějakých programů, poskytuje dětem kroužky. Zajímat by vás měl počet dětí ve třídě, způsob stravování, denní program i provozní doba zařízení. Máte školku vybránu? Je čas dojít k zápisu.

Každá školka si vybírá termín na zápis do mateřské školky jiný. Školky provádějí zápisy dětí zpravidla v průběhu března či dubna. Zápis probíhá formou pohovoru o potřebách rodiny, zvycích a potřebách dítěte. Rodič má možnost se zeptat na věci, které ho zajímají. K zápisu potřebujete rodný list a váš občanský průkaz. Některé školky vyžadují také očkovací průkaz a vyplněné tiskopisy, některé školky vám tiskopisy k vyplnění dají u zápisu spolu s termínem, kdy je třeba je odevzdat.

  Sociální síť pro školky, jesličky, hlídání dětí a rodiče

Co  je u zápisu do mateřské školky zohledněno?

Zápis do mateřské školky neznamená, že jste ihned přijati. Každé zařízení má svá kritéria, podle kterých dítě dostane určitý počet bodů, které rozhodují o (ne)přijetí. Co je zohledněno?

  • zda je dítě v předškolním věku
  • zda má dítě trvalý pobyt v místě, kde se školka nachází
  • kolik dní v týdnu bude dítě docházet do školky
  • zda jsou rodiče zaměstnáni
  • zda dítě zvládá prvky sebeobsluhy, případně zda dovršilo tří let

Máte-li doma dítě ve věku šesti let, které je v předškolním věku, musí jej školka přijmout přednostně, případně mu zajistit místo v jiném zařízení.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

PR-články.cz

e-Zena.cz

MetSo.cz

Comment(0)