Na počátku stálo jedno zařízení, domov pro seniory ve Zruči nad Sázavou, se 20 zaměstnanci. Po 10 letech dává společnost Centrin CZ s.r.o. pracovní uplatnění 200 lidem, kteří společně pečují o 300 seniorů ve třech zařízeních; další byla otevřena v Praze 6 – Liboci a v Unhošti u Kladna.

Nyní vás společnost Centrin CZ s.r.o., registrovaný poskytovatel sociálních služeb od roku 2007, srdečně zve k příležitosti oslavy svého životního jubilea na výstavu fotografií s bohatým doprovodným programem!

V únoru a březnu jste měli příležitost zhlédnout originální výstavu ve Zruči nad Sázavou, kde vernisáž fotografií mapující 10 let života společnosti Centrin CZ s.r.o. zaujala své místo ve Spolkovém domě. Slavnostního zahájení se zúčastnilo vedení společnosti, pozvání přijal i starosta města Mgr. Martin Hujer. Otevření výstavy obohatilo vystoupení dětí z MŠ Na Pohoří, které si na úvod připravily krátké pásmo písniček a básniček, nachystáno bylo též lahodné občerstvení. V průběhu šesti týdnů, kdy výstava probíhala, bylo dále možné zúčastnit se besed s pracovníky domova a dozvědět se vše o chodu zařízení, ale také besed s místními seniory a prohlédnout si i jejich kreativní výrobky, se kterými slaví velké úspěchy i v celorepublikových soutěžích. Na závěr výstavy bylo připraveno baletní a pěvecké vystoupení manželské dvojice Duo Ruggieri, která všechny zúčastněné svými operetními áriemi dostala do zamilované Itálie i do roztančeného Španělska, ale také do bojovného Maďarska a slyšet i vidět bylo možné též vídeňský valčík.

  Jak se plesá v domově pro seniory Centrin CZ s.r.o.

Výstava a zároveň i slavnostní vernisáž se nyní stěhuje do Kladna, v jehož těsné blízkosti se nachází od roku 2011 celkem již třetí pobytové zařízení společnosti Centrin CZ s.r.o. poskytující sociální služby seniorům. Výstava bude otevřena v průběhu celého měsíce května v obchodním centru Central a chybět nebude samozřejmě ani zde doprovodný program:

3.května vernisáž svým vystoupením zpestří žáci Základní umělecké školy Kladno

11.května si všichni příchozí budou moci vyrobit svého Centriňáčka

18.května bude uvedena prezentace mezigeneračního projektu Babičko, dědečku, vyprávěj

25.května se můžete nechat inspirovat, ale i zapojit do rehabilitačního cvičení pro seniory

Následovat bude výstava v OC Šestka – obchodní centrum Praha 6 a v září se na vás těšíme v Uhříněvsi – Praha 22, kde se již pravidelně pořádá Den seniorů. V místním divadle U22 je pro seniory připraven program včetně malého občerstvení a v přilehlých prostorách divadla bude navazovat výstava fotografií mapujících 10 let života společnosti Centrin CZ s.r.o.

Sandra Grünfeldová
www.centrin.cz

Related post

Zprávy

Vytříbené stravování v domově pro seniory Centrin CZ s.r.o.

Zprávy

Značka kvality v sociálních službách pro Centrin CZ s.r.o.

Zprávy

Jak se plesá v domově pro seniory Centrin CZ s.r.o.

Comment(0)