Ak poznáme niekoho, o kom vieme, že má vážne problémy s obličkami, prípadne máte s obličkovou chorobou vlastnú skúsenosť, alebo sme poskytovali starostlivosť nejakému blízkemu, ktorý mal s obličkami ťažkosti – nasledujúce riadky nám môžu pomôcť rozšíriť si obzory informácií o spomínanej situácii.

Iste si všetci uvedomujeme, že pokročilý priebeh chornickej obličkovej choroby (teda znížená funkcia obličiek, kedy nedostatočne očisťujú krv od škodlivých látok – postupuje od zlyhávania až k úplnému zlyhaniu obličiek) môže byť fyzicky aj psychicky veľmi náročný.

Spojené ťažkosti s chronickým ochorením obličiek

S príznakmi ako je napríklad nočné močenie, občasný únik moču, časté nutkanie na močenie, prípadne pokročilejšie príznaky ako opuchy tela, únava, nechutenstvo, iné sfarbenie kože, sťažené dýchanie  môžu byť obťažujúce ešte viac.

Pri týchto ťažkostiach môžeme ľahšie pocítiť stratu záujmu o činnosti, ktoré nás predtým bavili. Zvlášť, ak sme ich radi vykonávali v spoločnosti známych, priateľov, rodiny alebo aj úplne cudzích ľudí. Zvedavé pohľady môžu byť čím ďalej, tým nepríjemnejšie a súcitnosť v niektorých prípadoch buď žiadna alebo neprimerane veľká.

  Bolesti zad a jejich řešení

V prípade spomínaných zdravotných problémov – príznakov chronického zlyhávania obličiek je nevyhnutné navštíviť lekára. Ten nám môže doporučiť dodržiavanie diéty – ktorá dokáže istým spôsobom odľahčiť zaťaženie činnosti obličiek – a určiť spôsob liečby.

Viete o všetkých možnostiach?

V niektorých prípadoch je postačujúca konzervatívna liečba – medikácia formou užívania liekov. V pokročilejšom štádiu či závažnejšej situácii je potrebné pomôcť činnosti obličiek dialýzou. Na výber máme z možností hemodialýzy a peritoneálnej dialýzy. Konečným – najefektívnejším spôsobom je transplantácia obličky.

Hemodialýza – teda krvná dialýza, ktorá prebieha v nemocniciach alebo špecializovaných strediskách. Je najčastejšie využívaná forma dialýzy a praktizuje sa približne 3x do týždňa.

Peritoneálna dialýza – inak nazývaná aj domáca dialýza, ktorá – ako už názov napovedá – prebieha v pohodlí domova. Táto forma je ešte pomerne neznáma, v čoho dôsledku aj menej využívaná.

Obe formy dialýzy sú však zastupiteľné, rovnocenné a rovnako účinné. Pokiaľ nám je ponúknutá možnosť vybrať si, ktorú z týchto možností budeme využívať, je vhodné si problematiku poriadne naštudovať a zvážiť všetky výhody a nevýhody oboch spôsobov. Uľahčí nám to rozhodovanie.

  Co to je funkční trénink?

Možno to pre nás teraz znie neuveriteľne, ale aj s dialýzou sa dá viesť kvalitný a plnohodnotný život. Taktiež sa venovať svojej rodine, priateľom a záľubám bez väčších obmedzení.

S postupom času sa vďaka liečbe alebo dialýze nepríjemné symptómy choroby začnú postupne vytrácať.

Ak náš známy či príbuzný pri tejto zložitejšej životnej situácii stratil chuť na prítomnosť iných osôb, skúsme mu s tým pomôcť. Môžeme ho nenápadne zapájať do rozhovorov so susedmi či okoloidúcimi počas krátkej prechádzky. Neskôr bude môcť zvládať aj vhodne zvolené túry či rodinné oslavy.

Post by admin

Comment(0)