Od 21. do 27. června můžete ve vídeňském kulturním areálu MuseumsQuartier navštívit unikátní výstavu s názvem „Sešitá pohovka“. Tento mezinárodní projekt, za nímž stojí slovenská nevládní organizace PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia), vyzývá polarizovanou společnost k opětovnému dialogu netradičním způsobem. Rozřezala vybrané pohovky na polovinu, aby následně spojila dva odlišné kusy dohromady a jejich skutečné majitele vyzvala k vzájemné diskusi na nové sešité pohovce. Výstavu doprovází unikátní online film a výzva k podepsání slibu.

Jak vznikla Sešitá pohovka?

Organizátoři nejprve vyzvali širokou veřejnost k darování pohovky a poté vybrali několik lidí z různých prostředí a s odlišnými názory na klíčová témata, jako je uprchlická krize, náboženská příslušnost nebo třeba feminismus. Jejich vlastní pohovky rozřezali na půl a spojili odlišné kusy dohromady. Následně přizvali jejich skutečné majitele a vyzvali je k vzájemné diskusi o konkrétních tématech na nové sešité pohovce. Z jejich rozhovorů vznikl unikátní online film, který celou instalaci emotivně doplňuje.

Co na výstavě zažijete?

Návštěvníci mají možnost posadit se na sešité pohovky, naslouchat rozhovorům okolí, stejně jako rozhovorům majitelů sedaček zaznamenaných ve filmu. Použité pohovky budou po skončení výstavy vydraženy. Výtěžek půjde na podporu pokračování činnosti platformy ENND – Evropské sítě pro nenásilí a dialog, která usiluje o snížení polarizace v celé střední a východní Evropě prostřednictvím školení, konferencí a workshopů.

Poslání výstavy veřejnosti je jasné — v diskusi s lidmi s odlišným názorem získají obě strany vždy lepší pohled na věc. Kampaň zároveň vyzývá k podepsání online slibu a zapojení se do dialogu s lidmi, kteří mají jiný postoj. Každý signatář stvrdí: „Slibuji, že budu lidem naslouchat namísto toho, abych je odsoudil.“

Svět Ženy Facebook

Post by admin

Comment(0)