Majitelé rozlehlejších zahrad se jistě mohou pyšnit také vzrostlými stromy, které potřebují čas od času alespoň malou péči. V současnosti je také stále více populární vlastnit bazén nebo příjemné posezení, a právě stromy jsou v tomto často velkou překážkou. V této chvíli přichází na řadu profesionální firma Jan Rosa, který má dostatečné zkušenosti a znalosti na pokácení nežádoucích stromů. Nejvhodnější období pro kácení stromů je přibližně od začátku listopadu do konce března. Tento vegetační klid umožňuje šetrnou úpravu a vhodnější dobu k samotnému kácení.

Dostatečné zkušenosti

Každý rozumný člověk si jistě uvědomuje, kolik práce stojí za pokácením stromu. Před každým kácením je více než vhodné promyslet tuto akci a vytvořit jakýsi postup, kterým se následně budou pracovníci řídit. Zkušený odborník si musí uvědomovat každý případný problém, který může nastat a zkomplikovat tak práci. Dále tento profesionál musí umět reagovat na nenadálé situace a být velice zodpovědným a opatrným, při kácení stromů. Mnohdy totiž nemusí jít pouze o poškození majetku, ale také ohrožení zdraví nebo dokonce ztrátách na životech. Proto musí být pracovníci při lezení na stromy řádně jištěni a vybaveni potřebnými znalostmi, které zajistí hladký průběh práce.

Vhodný postup

Pověřený profesionál by měl nejprve prohlédnout terén. V okolí stromu se mohou nacházet další stromy či jiný porost, nedaleké domy nebo také zvědaví kolemjdoucí. Je třeba zajistit bezpečnost lidí i majetku.

Odborník určí směr a délku dopadu stromu a vytyčí bod, kam přesně strom spadne. Je nutné počítat se spoustou faktorů, ovlivňující celkový dopad, jako například úhel růstu stromu a jeho tvar, tíhu větví a jejich rozmístění. V neposlední řadě je nutné prozkoumat případné slabé nebo ztrouchnivělé větve.

Po úspěšném pokácení je potřeba provést důkladné odvětvení.

Každé kácení stromů se může stát rizikovým i pro zkušeného odborníka. Rozhodně je více než vhodné si k práci přizvat někoho dalšího na pomoc.

Post by admin

Comment(0)