Úterý 3. října 2017 se stalo datem magickým pro poskytovatele sociálních služeb Centrin CZ s.r.o., který provozuje domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem ve středočeské Unhošti u Kladna, Zruči nad Sázavou a Praze.

Uživatelé všech tří zařízení jsou motivováni a podporováni k účasti v nejrůznějších soutěžích, včetně těch celorepublikových. Jakákoliv účast dává novou příležitost k nejrůznějším aktivitám, za kterými je možné vedle kolektivního snažení vidět i další seberealizaci. A pokud je možné současně zahrnout i mezigenerační setkání, která probíhají mezi seniory a dětmi mateřské či základní školy, jde o skutečně velmi příjemnou a milou záležitost.

                                                     

Šťastné stáří očima dětí

Letos se dokonce dva domovy Centrin CZ s.r.o. zúčastnily 8. ročníku výtvarného projektu  Šťastné stáří očima dětí, jehož vyhlašovatelem je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR spolu s MPSV, MŠMT, SMO ČR a RS ČR. Jedná se o celorepublikovou výtvarnou soutěž pro děti od předškolního věku do 15 let.  Smyslem projektu je zbavit společnost předpojatosti vůči seniorskému věku a ten naopak podpořit jako plnohodnotnou etapu lidského života.

V úterý 3. října 2017 proběhlo v pražských Emauzích slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí. V krásném sále všechny přivítal moderátor Aleš Cibulka, zástupci sponzorů, prezident APPS ČR, předseda Svazu měst a obcí a další. Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení saxofonového kvartetu základní umělecké školy.

  Vytříbené stravování v domově pro seniory Centrin CZ s.r.o.

Pro ceny a převzetí gratulace se šlo hned dvakrát. Druhé místo získal kalendář „Děti seniorům, senioři dětem 2018“, který vypracovali senioři z domova se zvláštním režimem Centrin CZ s.r.o. v Unhošti a dětí základní školy Montessori. První místo obsadilo keramické dílo „Naše zahrada“, které vytvořili uživatelé domova pro seniory Centrin CZ s.r.o. ve Zruči nad Sázavou společně s dětmi z mateřské školky Na Pohoří. Výjimečnost okamžiku oslavily děti se seniory při sladkém a lahodném občerstvení v závěru ceremoniálu.

                                 

Equa bank Rodinná firma roku

Ve stejný den, úterý 3. října 2017, se konalo při Dni Podnikatelů ČR také slavnostní vyhlášení soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2017 včetně vyhlášení Ceny veřejnosti. Cílem ocenění Equa bank Rodinná firma roku je ocenit, podpořit a motivovat firmy v rodinném podnikání. Soutěž organizuje pravidelně každý rok Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Společnost Centrin CZ s.r.o. postoupila mezi TOP 10 finalistů soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2017, kde následně obsadila krásné 2.místo v kategorii středních firem.

  Výstava fotografií k 10 letům poskytování sociálních služeb Centrin CZ s.r.o.

Letos společnost Cenin CZ s.r.o. oslavila 10 let poskytování sociálních služeb a posbírala i další krásná ocenění. Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrin CZ s.r.o. ve Zruči nad Sázavou získal  v březnu při hodnocení Značky kvality v sociálních službách nejvyšší ocenění – pět hvězdiček.  V únoru proběhlo na Krajském úřade Středočeského kraje vyhlašování 7. ročníku Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2016, kde se společnost Centrin CZ s.r.o. umístila na 4. místě.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyhlásila rok 2018 Rokem rodinného podnikání a v jeho rámci připravuje mnoho zajímavých akcí. A věřte, že i v rámci společnosti Centrin CZ s.r.o. se můžete těšit, co jedenáctý rok života společnosti zajímavého přinese.

Sandra Grünfeldová

www.centrin.cz

Related post

Služby

Domov se zvláštním režimem Centrin CZ s.r.o. v Unhošti

Zprávy

Vytříbené stravování v domově pro seniory Centrin CZ s.r.o.

Zprávy

Aktivizace seniorů Centrin CZ s.r.o.

Comment(0)