Rodiče, které doprovázejí své ratolesti do školky, jeslí nebo jiného předškolního zařízení, mají dnes jedinečnou možnost, jak mít pod kontrolou počet dní i hodin dítěte strávených ve školce, vědět přesnou výši školného, ale i být pravidelně informován o aktuálním dění ve školce. Evidence docházky s pomocí jednoduchého systému Dignus není pouhým pomocníkem v administrativních úkonech spojených s kontrolou dětí, jejich počtu ve třídě, onemocněních či absenci. Do programu se dají nahrát kontakty na rodiče a pedagogické pracovníky, podstatné informace i fotogalerie.

Nezatěžujte pedagogy zbytečnými byrokratickými úkony

V dnešní době je v zákoně ustanoveno povinné omlouvání dětí v případě absence. Tato – pro mnohé zbytečná – povinnost pro rodiče znamená informovat vychovatele či pedagogy o onemocnění dítěte či dalších důvodech jeho nepřítomnosti v mateřské škole. Pedagogové jsou tím mnohdy zatěžováni. Stručně řečeno, místo aby se věnovali samotným dětem, jsou leckdy zdržováni řešením absencí dětí, jež ve školce nejsou. Evidence docházky v systému Dignus umožňuje mimo jiné informování pedagogů o předpokládané absenci.

Evidence docházky není jediným zjednodušením komunikace rodičů s vychovateli. Bezpečný systém, který je uživatelsky velmi příjemný, je schopen evidovat docházku ve spojení s výpočtem školného. Lze i tisknout faktury s přehledem docházky pro rodiče, kteří uplatňují úlevu na dani. Pokladní modul pracovníkům zajišťuje přehled o příjmech, výdajích, nákupech, vkladech na BÚ a projekty. Tím je usnadněno dokazování ekonomických a finančních záležitostí v případě případných kontrol ze stran úřadů i pro potenciální žádání o granty na výchovné projekty. Samozřejmostí je i elektronická evidence tržeb EET.

  Vyzkoušejte aukci půjček

Post by admin

Comment(0)