Vzhledem k rozvoji chemie se od sedmdesátých let minulého století staly některé houby předmětem specializovaného výzkumu. Zvláštní pozornost v tomto výzkumu měla a má houba Reishi. Díky tomuto výzkumu byla zodpovězena otázka, proč se dlouhodobě nazývá houbou mládí a zdravé dlouhověkosti a “houbou nesmrtelnosti”. Vědecký výzkum tato historická tvrzení konečně s plnou platností potvrdil.

V rámci výzkumu se podařilo v houbě Reishi identifikovat stovky unikátních bioaktivních sloučenin. Celkové výsledky, které se dále každým rokem rozšiřují, prokazují, že houba Reishi pomáhá prodlužovat život, stimuluje mozkové neurony a dokonce předchází vytváření nových tukových buněk u obézních lidí.

Reishi zkušenosti

Při vědeckých pokusech byly získány pomocí aplikace standardizovaného extraktu Reishi zkušenosti, prokazující jeho mimořádný účinek. Aktivní délka života myší byla prodloužena o více než 20%, což v lidské populaci znamená z hlediska průměrného dožití obou tvorů hodnotu dosahující až 16 let, což by znamenalo u žen v Česku průměrné dožití 100 let.

Jak dosahuje Reishi tohoto účinku? Podle provedených testů, některé látky z mnoha objevených v Reishi prokazatelně léčivě působí na nemoci jater, cukrovku, alergie či astma a mimořádně podporují imunitní systém. V souhrnu lze napsat, že Reishi houba snižuje riziko výskytu život zkracujících nemocí. Jako názorný příklad mohou být uvedeny kardiovaskulární onemocnění, autoimunitní choroby a neurodegenerativní poruchy.

Reishi houba

Reishi houba při výzkumu jednoznačně prokázala, že za jejím až úžasným účinkem jsou tři sloučeniny. Na prvním místě jsou to polysacharidy, z nichž nejznámější je betaglukan 1,3/1,6d, které podporují funkce imunitního systému. Dále jsou to triterpenoidy, která chrání játra, snižují cholesterol a vysoký krevní tlak, omezují shlukování krevních destiček, co by jedna z příčin infarktů a mrtvic a omezují alergické reakce vyvolané histaminem. A třetí je peptid z druhu Ganoderma lucidum (latinský název Reishi), což je bílkovina, která má velice silné antioxidační vlastnosti.

V jedné ze studií na lidech byla Reishi houba orálně aplikována zdravým dobrovolníkům v jedné dávce o 1100 mg extraktu. Výsledkem bylo, že antioxidační kapacita krevní plazmy silně vzrostla a maxima dosáhla po 90 minutách od aplikace. Na druhé straně antioxidační kapacita moči (ukazuje, co je v těle) po 3 hodinách vzrostla o 29 %.

Výhodou je, že ani jedna z provedených studií nezaznamenala žádné projevy toxicity, případně jakékoliv vedlejší účinky.

  Zvažujete erotickou masáž? Poradíme, jak překonat stud a obavy

Post by admin

Comment(0)