V lednu 2010 otevřela společnost Centrin CZ s.r.o. pobytové zařízení poskytující komplexní sociální služby také na Praze 6, kde se  kloubí špičková péče a nadstandardní prostředí. Domov se nachází v těsné blízkosti překrásného historického parku – obory Hvězda, který je zařazen na seznam kulturně chráněných památek České republiky.

Zařízení Centrin CZ s.r.o. v Praze 6 u obory Hvězda  má registrované tři sociální služby, které poskytuje: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba.

Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory i osoby s přiznaným invalidním důchodem od 60 let s trvalým pobytem na území ČR, kteří  z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Cílovou skupinu domova se zvláštním režimem tvoří osoby s trvalým pobytem na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí,  jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

  Úspěchy 3. října 2017 pro Centrin CZ s.r.o.

Odlehčovací služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, špatného zdravotního či duševního stavu, o které jinak pečuje rodina nebo osoba blízká v jejich domácím prostředí. Odlehčovací služba přebírá na dočasnou dobu pečovatelské povinnosti od rodiny, která tak může prozatím nečerpat další síly potřebné k péči o svého blízkého nebo řešit vlastní zdravotní či soukromé záležitosti.


Všechny registrované služby zajišťují:

komfortní ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích,

pestrou stravu s možností výběru a ohledem na dietní režim,

lékařskou, zdravotní a ošetřovatelskou péči,

kulturní a společenské programy i volnočasové aktivity,

široké spektrum doplňkových služeb.

Cílem je zařízení průběžně zdokonalovat, v ničem nepolevovat, jít neustále kupředu. V lednu 2017 domov Centrin CZ s.r.o. v Praze 6  adoptoval zvířátka klokana bennettova a kozu kamerunskou ze Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy. V únoru byl pro větší pohodlí uživatelů domov vybaven novými sedacími soupravami. V březnu se zcela aktualizovalo další vnitřní sezení o 43ks nových židlí. V dubnu proběhlo zastínění nádvoří pro příjemně strávené venkovní aktivity i přes letní měsíce. V květnu byly pořízeny nové noční stolky na pokoje uživatelů. Od června probíhá rekonstrukce kotelny, zbudování přístupové bezbariérové rampy i rozšíření kamerového systému.

  Luxusní kožené sedací soupravy – jak se o ně starat, aby dlouho vydržely

Další zařízení společnosti Centrin CZ s.r.o. se nachází ve středočeské  Unhošti u Kladna od roku 2011 a vůbec první zařízení bylo otevřeno ve Zruči nad Sázavou  roku 2007. Přijeďte se k nám podívat!

Sandra Grünfeldová

www.centrin.cz

 

 

 

 

Related post

Zprávy

Značka kvality v sociálních službách pro Centrin CZ s.r.o.

Zprávy

Úspěchy 3. října 2017 pro Centrin CZ s.r.o.

Zprávy

Vytříbené stravování v domově pro seniory Centrin CZ s.r.o.

Comment(0)