Bipolární porucha neboli maniodepresivní porucha je velmi závážná porucha stavů nálady. Jde zde o dva extrémy a období remise, extrémě dobrá nálada se střídá s hlubokou depresí kde kolísání nálad je velmi těžké, jak pro jedince který touto poruchou trpí, tak pro jeho okolí. Bipolární porucha má 3 fáze : hypomaniacké období, maniackou fázi a depresi. Každá z těchto fází má své projevy díky kterým lze poznat, v jaké fázi se zrovna nemocný nachází.

Bipolární porucha

Bipolární porucha

 Hypomanická fáze

Hypomanická fáze je fází, která předchází manické fázi. Nemocný má v tomto období dobrou náladu, je energický, stačí mu málo spánku a je bez zábran. Někdy se také může vyskytnout časté střídání partnerů, což si pak člověk v depresi vyčítá. Toto období nemocného nijak neomezuje, je tahkle spokojený a neuvědomuje si svou poruchu.

 Manická fáze

V tomto období má nemocný nadměrně dobrou náladu, překypuje energií, vše mu připadá jednoduché, odpočinek mu připadá zbytečný a má sklon k tomu se nadměrně chválit. Myslí si, že vše dokáže, že on jako jediný má pravdu a cítí se neporazitelný. V případě, že by ho v tomto období někdo kritizoval, bude reagovat velmi nepřiměřeně až agresivně. V tomto období je nemocný také velmi kreativní ale nedokáže nedokáže na nic pořádně soustředit. Dále nemocný hodně hovoří většinou ale jeho slova nedávají žádný smysl.

 Depresivní fáze

Je fáze která je naprostým opakem manické fáze. Nemocného vyčerpá každý byť i malý úkon, velmi se podceňuje, postrádá zájem o okolí a nechybí ani myšlenky na sebevraždu.

 Léčení bipolární poruchy

Pro úspěšné léčení je nutné aby byla pacientovi nemoc zjištěna včas a tudíž byla i léčba zahájena co nejdříve. Léčba může být farmakologická nebo terapeutická. Nejčastěji se využívá psychoterapie a u velmi těžkých poruch přichází na řadu elektrokonvulsivní terapie.

Comment(0)