Opatření která s sebou přinesl třetí měsíc tohoto roku, se dotýkají všech. Téma které se dennodenně řeší, je zrušení výuky na školách. To dostalo nejen děti, ale i pedagogy a rodiče do situace, na kterou doteď nebyli zvyklí. ČMAPM neboli Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek čítá ve svých řadách velké množství členek, které se oblasti vzdělávání věnují. Dle slov ředitelky Kateřiny Haring se ukazuje, že školy jsou při učení na dálku velmi kreativní a zároveň pomáhají i rodičům, aby samostudium s dětmi doma zvládali. 

Školy s rodiči a žáky komunikují pomocí e-mailů. Některé využívají i modernější aplikace pro zadávání domácích úloh. Jedná se například o školní systém Bakaláři, jindy využívají sociální sítě. Je důležité, aby si zadané úlohy žáci zapisovali na jedno místo. Budou tak mít přehled o tom, do kdy musí daný úkol odevzdat nebo se naučit novou látku.

Domácí učení není složité jen pro samotné děti a učitele. Rodiče se totiž nyní částečně ocitají v rolích pedagogů. Pomáhají dětem nejen s učením, ale také s určitým učebním režimem.
Ředitelka Prvního Slovanského gymnázia v Praze Taťána Pergler doporučuje, aby s učením začínaly děti každý den stejně. Dle jejích slov totiž u dětí na prvním stupni, tvoří výuka až z 60 % výchova k tomu, jak se věci vůbec učit. U těch starších je zase třeba dohlížet na učební morálku, zároveň jim ale také projevovat důvěru, že se látku skutečně učí.
Kromě zadávání úkolů ovšem učitelé často přichází s originálními nápady. Jedná se například o online přednášky nebo výuková videa. Dětem také doporučují literaturu nebo televizní či filmové dokumenty. Anna Putnová z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně doporučuje vytvoření učebních skupinek přes program Skype. Děti tak mají pocit, že jsou se svými vrstevníky v prostředí školy a učení je pro ně tak zábavnější.

Členky ČMAPM se ale také shodnou na tom, že ačkoli drtivá většina rodičů situaci zvládá velmi dobře a chápou omezení, stále se najdou tací, kteří jsou s tímto stylem vzdělávání nespokojeni a nespolupracují. „Opravdu bych chtěla všechny poprosit o shovívavost a toleranci, protože stejně jako vy, i učitelé to teď mají daleko těžší než obvykle,“ doplňuje ředitelka soukromé mateřské školy a základní školy B-English v Králově Dvoře Barbora Novotná. Školy také řeší otázku maturit a přijímacích zkoušek. Ty se budou odvíjet od data znovuotevření škol. Až žáci opět zasednou do lavic, budou mít na přípravu k přijímacím zkouškám 14 dní a na maturitu až 3 týdny. 

  Senzarecepty.cz – nejlepší recepty pro každou příležitost

Post by admin

Comment(0)