Společnost Centrin CZ s.r.o., poskytovatel sociálních služeb od roku 2007, provozuje dnes již celkem tři zařízení. Ve Zruči nad Sázavou, Unhošti a Praze poskytuje komplexní sociální služby již téměř 300 seniorům.

Uživatelé domovů Centrin CZ s.r.o jsou maximálně podporováni ve svých schopnostech, dovednostech a aktivitách, které je baví. Domov poskytuje svým uživatelům aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti, každý den je možné vybrat si z nabídky individuálních i skupinových aktivit, které se odehrávají ve vnitřních i venkovních prostorách objektu.

Domovy společnosti Centrin CZ s.r.o. se společně s vybranými mateřskými školami zapojily také do projektu Mezi námi, jehož cílem je bourání mezigeneračních bariér, a to především mezi nejmladší a nejstarší populací naší společnosti, jejich společné setkávání, poznávání a budování vzájemné úcty a respektu.

Další vybranou variantou mezigeneračního setkávání je projekt Babičko, dědečku, vyprávěj, kdy se role mladých reportérů a spisovatelů chopili žáci základní školy. Během několika setkání dali vzniknout pozoruhodným dílům, ve kterých jsou zachyceny významné životní události těch nejstarších.

Terapie v domově Centrin CZ s.r.o. probíhají pod odborným dohledem. Setkat se můžeme například s hippoterapií, která využívá komplexního léčebného působení koně, nebo canisterapií, která je ve stejném duchu orientována na pejsky. Mezi další oblíbené patří arteterapie – léčba uměním, muzikoterapie – léčba hudbou, aromaterapie – léčba vůněmi, či reminiscenční neboli vzpomínková terapie.

  Jazykový pobyt - co si odneseš

Každé zařízení společnosti Centrin CZ s.r.o. disponujeme přibližně 25 pravidelnými programy, které se tematicky usměrňují vzhledem k ročnímu období, svátkům a významným dnům. Dopolední a odpolední program je kompletován s ohledem na fyzickou a psychickou disponibilitu uživatelů při zachování dostatečné různorodosti aktivit.

Mezi nejoblíbenější patří bohoslužba, kurz keramiky, literárně hudební pásmo, posezení s harmonikou, společenské besedy, oslavy narozenin a svátků, klub pečení a vaření, zahrádkářský klub, cestovatelský klub a nechybí ani výuka cizího jazyka.

Pravidelné programy volnočasových aktivit jsou navíc obohacovány o speciální kulturní a společenské  akce, jakými jsou např. návštěvy výstav, divadel, výlety za památkami a přírodními krásami, setkání se známými osobnostmi. V domově probíhají často koncerty a představení, nezapomíná se ani na účast v celorepublikových soutěžích.

Jen v roce 2016 získali uživatelé domovů Centrin CZ s.r.o. ocenění ve vysoce postavených soutěžích, jako jsou např. Šikovné ruce našich seniorů, Senior roku, Senioři mezi námi a další. V roce 2017 se uživatelé také zapojili do projektu Jedeme v tom společně, kdy bylo cílem ujet na rotopedech vzdálenost až do Paříže, což se podařilo a nejen to, celkově obsadili 8.místo!

  Výstava fotografií k 10 letům poskytování sociálních služeb Centrin CZ s.r.o.

Sandra Grünfeldová

www.centrin.cz

Related post

Zprávy

Jak se plesá v domově pro seniory Centrin CZ s.r.o.

Zprávy

Proč pracovat ve společnosti Centrin CZ s.r.o.

Služby

Domov se zvláštním režimem Centrin CZ s.r.o. v Unhošti

Comment(0)